ANERSAN QUALITY POLICY

Facebookta Paylaş Tweetle

Üretimde Mükemmelliyet

Anersan Güç Kaynakları   rekabetin olduğu günümüz iş dünyasında  şirketleri birbirinden ayıran    noktanın   kaliteye olan  bağlılık olduğunun bilincindedir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve beklentilerini karşılamak  öncelikli hedefimizdir. Projenin her aşamasında   yüksek  performans ve arzu edilen kaliteyi sağlayabilmek için  profesyonel Anersan çalışanları sürekli olarak müşterilerimizle  interaktif iletişimdedir.  Anersan Güç Kaynakları olarak müşteri memnuniyetini saha içinde  ve dışında yaptığımız görüşmelerle düzenli olarak ölçmekte ve  sürekli iyileştirme anlayışı ile servis kalitesini sistemli bir şekilde  geliştirmekteyiz.

REFERANSLARIMIZ
Yatırımı

Anersan Güç Kaynakları olarak  seçkin yeteneklere ve vasıflara sahip çalışanlarımızın yarattığı  takım ruhu ile hedeflenen amaçlara  başarı ile ulaşmaktayız. Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve amaçlarına ulaşmada ihtiyaç duydukları motivasyonu sağlamak için gerekli eğitim desteğini sağlıyoruz. 
Başarılamızda en büyük paya sahip çalışanlarımızın en değerli kaynağımız olduğunu biliyor ve onlara yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz.

Sürekli Gelişim

Anersan Güç Kaynakları   faaliyet gösterdiği  sektörde  rekabet avantajı koruyabilmek  için  hem bireysel hem de kurumsal seviyede sürekli gelişimi sağlamanın önemli bir faktör olduğunun bilincindedir..

Anersan Güç Kaynakları şemsiyesi altında kurulan Araştırma ve Geliştirme birimimiz ile teknolojideki gelişmeler yakından takip edilerek  şirketin ilgi alanlarına yönelik yenilikler getirme çabasındadır.

Anersan Güç Kaynakları çevreye de yatırım yapmaktadır. Şirketimiz sadece güç kaynağı üretimi ve satışı ile iştigal etmemekte, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynakları ile teknolojiye yatırım yaparak akü geri dönüşümü ve güç kaynaklarında minimal güç kaybı üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir.. Bu da enerji sektöründe  doğal kaynakların ve çevrenin korunması ve bu ulusal kaynakların sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla büyük bir önem verilmektedir.

Anersan Elektorink’te kurumun ve bireylerin performansı bir bütün olarak iç denetlemelerle düzenli olarak izlenmektedir. Bu da yürütme kodlarımızın tüm zamanlarda uygun bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır. Üretimin verimliliğini korumak ve iyileştirmek için prosedür ve performans kriterleri yönetim tarafından sık aralıklarla değerlendirilmektedir ve tüm operasyonlarımızın her aşamasında çıta her gün daha da yükselmektedir. Anersan Güç Kaynakları çalışanlarına yatırım yapmaktadır. Sadece en seçkin yeteneklere ve vasıflara sahip insanları seçmekle kalmayıp aynı zamanda bu yüksek kalibredeki kişileri tüm operasyonlarında verimliliği arttırabilmek için sürekli eğitime tabi tutmaktadır.

Anersan Güç Kaynakları sürekli gelişim için çalışanlarının, müşterilerinin ve üçüncü şahısların geri beslemelerini ve önerilerini her zaman kullanmaktadır.

 

Çevre, İşçi Sağlığı ve Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Bilinci

Anersan Güç Kaynakları, kendi işi dahilinde çevre meseleleri ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili düzenlemelere katiyetle riayet etmekte, iş etiğine kesinlikle uymakta olup çevre kirliliği ve iş kazaları hususunda azami dikkati göstermekte ve uygun atık yönetimi, geri dönüşüm ve tekrar kullanım uygulamaları konusunda da çalışanlarını motive etmekte ve cesaretlendirmektedir.